Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Rosendalsån 483, 07VM483 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-12-10 Stoppdatum 2017-12-10
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 11011
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: