Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ruggen, 649729148798 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-24 Stoppdatum 2017-09-24
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 10537
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: