Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Karssjön, 651660149696 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-21 Stoppdatum 2017-09-21
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 5404
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: