Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-22 Stoppdatum 2017-09-22
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7835
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: