Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sörsjön, 653701148957 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-21 Stoppdatum 2017-09-21
Mängd (ton): 5,08 Kostnad totalt: 13239
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: