Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-16 Stoppdatum 2017-09-16
Mängd (ton): 9,14 Kostnad totalt: 18988
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: