Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141062, 06VAT141062 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-02-09 Stoppdatum 2002-02-09
Mängd (ton): 19,78 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: