Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-03-11 Stoppdatum 2017-03-11
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2758
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: