Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skälagölen, ka001 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-03-16 Stoppdatum 2017-03-16
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 2706
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: