Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Rudegöl, ly033 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-03-17 Stoppdatum 2017-03-17
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1307
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: