Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-03-07 Stoppdatum 2017-03-07
Mängd (ton): 3,08 Kostnad totalt: 4202
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: