Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-03-12 Stoppdatum 2017-03-12
Mängd (ton): 9,02 Kostnad totalt: 14051
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: