Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långgölen, li011 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-03-14 Stoppdatum 2017-03-14
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2672
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: