Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-12-06 Stoppdatum 2017-12-06
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 6699
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: