Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅPEN, 634735148938 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-23 Stoppdatum 2017-10-23
Mängd (ton): 18,42 Kostnad totalt: 22308
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: