Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNSJÖN, 639169153664 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-27 Stoppdatum 2017-11-27
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 7603
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: