Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-28 Stoppdatum 2017-11-28
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 17008
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: