Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA JÄRNSJÖN, 636684151234 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-28 Stoppdatum 2017-11-28
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 8852
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: