Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Graveretjärn, 17VTM408 201 2 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-06 Stoppdatum 2017-08-06
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 6782
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: