Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hålevikstjärnsbäcken, 17VTM65 110 9 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-02 Stoppdatum 2017-08-02
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 4567
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: