Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LOMTJÄRN, 17VTM80 601 4a Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-28 Stoppdatum 2017-08-28
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4007
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: