Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krustjärn, 659310 129316 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-03 Stoppdatum 2017-08-03
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 9180
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: