Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRTJÄRNEN, 659763 130763 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-05 Stoppdatum 2017-08-05
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 5577
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: