Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NAVAREN, 663224 128350 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-06 Stoppdatum 2017-08-06
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 5820
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: