Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPRINGSJÖN, 663724 139306 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-25 Stoppdatum 2017-07-25
Mängd (ton): 24,60 Kostnad totalt: 18327
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: