Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BACKTJÄRNEN, 664880 138712 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-24 Stoppdatum 2017-07-24
Mängd (ton): 9,18 Kostnad totalt: 6839
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: