Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALA TJÄRN, 664992 130986 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-07 Stoppdatum 2017-08-07
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 16850
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: