Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 666423 132836 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-14 Stoppdatum 2017-08-14
Mängd (ton): 30,29 Kostnad totalt: 40467
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: