Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLÅSJÖN, 666585 139869 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-17 Stoppdatum 2017-07-17
Mängd (ton): 57,70 Kostnad totalt: 42986
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: