Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Amalamp, 669099 132169 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-26 Stoppdatum 2017-08-26
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 2401
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: