Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 672377 136411 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-06-21 Stoppdatum 2017-06-26
Mängd (ton): 300,44 Kostnad totalt: 255374
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: