Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lövbergstjärnen, 675136 132681 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-23 Stoppdatum 2017-08-23
Mängd (ton): 4,28 Kostnad totalt: 5585
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: