Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-24 Stoppdatum 2017-04-24
Mängd (ton): 15,06 Kostnad totalt: 25052
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: