Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-26 Stoppdatum 2017-08-26
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3405
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: