Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-07 Stoppdatum 2017-11-07
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6575
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: