Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-30 Stoppdatum 2017-11-30
Mängd (ton): 17,04 Kostnad totalt: 29517
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: