Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-20 Stoppdatum 2017-11-20
Mängd (ton): 15,20 Kostnad totalt: 19147
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: