Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Saxesjön, 101094 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-21 Stoppdatum 2017-08-21
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 11602
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: