Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skivebosjön, 101062 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-21 Stoppdatum 2017-08-21
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 6618
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: