Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skivebosjön, 101062 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-24 Stoppdatum 2017-04-24
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6713
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: