Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-25 Stoppdatum 2017-11-25
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3338
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: