Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-05 Stoppdatum 2017-10-05
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 34607
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Båt
Kommentar: