Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT008001, 06VAT008001 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-22 Stoppdatum 2017-08-22
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6700
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: