Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059018, 06VAT059018 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-11 Stoppdatum 2017-11-11
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4891
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: