Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060033, 06VAT060033 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-17 Stoppdatum 2017-11-17
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 22932
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: