Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060063, 06VAT060063 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-13 Stoppdatum 2017-11-14
Mängd (ton): 49,92 Kostnad totalt: 81527
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: