Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT107015, 06VAT107015 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-22 Stoppdatum 2017-04-22
Mängd (ton): 28,04 Kostnad totalt: 51994
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: