Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141010, 06VAT141010 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-12-12 Stoppdatum 2017-12-12
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 8534
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: