Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141011, 06VAT141011 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-12-12 Stoppdatum 2017-12-12
Mängd (ton): 15,04 Kostnad totalt: 25424
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: