Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180045, 06VAT180045 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-27 Stoppdatum 2017-11-27
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1708
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: